מידע לחיילים משוחררים על לימודי משפטים – חלק 2

תחום נוסף שהוא
אטרקטיבי עבוד חיילים משוחררים הוא תחום המשפט המסחרי. תחום זה עוסק בכל הקשור
לניהול חוזים והתקשרויות. כל התאגידים והחברות מעסיקות עורכי דין למטרות שונות החל
ממיזוגים וניהול חוזים וכלה בפיקוח על יצירת שותפויות. תחומים נוספים שיכולים
לעניין חיילים משוחררים הם המשפט הבינלאומי והמשפט האזרחי העוסק בדיני משפחה,
קניין ונזיקין. כל הסטודנטים למשפטים עוברים גם הכשרה בנושאים כלליים כגון
היסטוריה של המשפט והתרבות, הקשר בין משפטים לסוציולוגיה ופסיכולוגיה ודיני משפט.

תנאי הקבלה עבור חיילים משוחררים

תנאי הקבלה עבור חיילים משוחררים אינם זהים בכל המוסדות בהם
מתקיימים מסלולי לימוד משפטים אך בהכללה גסה ניתן לומר כי הם נוקשים יותר
באוניברסיטאות וקלים מעט יותר במכללות השונות. בכל מקרה, חיילים משוחררים שאין להם
ממוצעים גבוהים של מבחני הבגרות והמבחן הפסיכומטרי ייטיבו לעשות אם ישפרו את
ציוניהם לפני הגשת מועמדותם לקבלה לאחד ממסלולי הלימודים. על חיילים משוחררים לקחת
בחשבון כי על מנת לקבל רשיון עריכת דין יש צורך לעבור בהצלחה גם שנת התמחות במשרד
עורכי דין לאחר סיום מסלול הלימודים הרגיל. על מנת לקבל את רשיון עריכת הדין הנכסף
על חיילים משוחררים לסיים בהצלחה את לימודיהם ואת תקופת ההתמחות ואף לעבור בהצלחה
מבחן חיצוני מטעם לשכת עורכי הדין של ישראל. לסיום, כדאי תמיד לברר בכל מוסד אקדמי
לגבי מלגות והטבות עבור חיילים משוחררים לפני תחילת הלימודים.